درخت ایران آنلاین بازیگر اینستاگرام

درخت: ایران آنلاین بازیگر اینستاگرام اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی کناررفتن نجفی یعنی تایید پرونده سازی علیه او / روزنامه اعتماد

حتما آقاي شهردار با توجه به پيغام‌هايي كه با واسطه يا بي‌واسطه دريافت كرده بود، مديريت اين سنگر را خطير مي‌دانست و با علم به اين اهميت و حساسيت پذيرفت كه مشمول

کناررفتن نجفی یعنی تایید پرونده سازی علیه او / روزنامه اعتماد

روزنامه اعتماد: کناررفتن نجفی یعنی تایید پرونده سازی علیه او

عبارات مهم : ایران

حتما آقاي شهردار با توجه به پيغام هايي كه با واسطه يا بي واسطه دريافت كرده بود، مديريت اين سنگر را خطير مي دانست و با علم به اين اهميت و حساسيت پذيرفت كه مشمول راي قاطبه اعضاي شوراي شهر و به عبارت ديگر مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران شود. بنابراين براي حفظ هويت اصلاح طلبي خويش و حفظ دستاوردهاي اصلاح طلبانه انتخابات رفراندوم گونه ٩٦ تا پايان دوره بايد در اين سنگر بماند.

روزنامه اعتماد نوشت: این احتمال دور از انتظار نبود که با شروع به کار آقای نجفی مانع تراشی برایش یا حتی پرونده سازی علیه او فورا شکل بگیرد.

حتما آقاي شهردار با توجه به پيغام هايي كه با واسطه يا بي واسطه دريافت كرده بود، مديريت اين سنگر را خطير مي دانست و با علم به اين اهميت و حساسيت پذيرفت كه مشمول راي قاطبه اعضاي شوراي شهر و به عبارت ديگر مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران شود. بنابراين براي حفظ هويت اصلاح طلبي خويش و حفظ دستاوردهاي اصلاح طلبانه انتخابات رفراندوم گونه ٩٦ تا پايان دوره بايد در اين سنگر بماند.

کناررفتن نجفی یعنی تایید پرونده سازی علیه او / روزنامه اعتماد

رفتن يا نرفتن ايشان از سنگر مديريت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به مفهوم نماندن يا ماندن در عرصه سياست اجتماعي و جامعه سياسي كشور هست. آقاي نجفي نيك مي داند كه بارفتن از اين موقعيت و پشت پا زدن به مطالبه مردم آينده سياسي خود را تضعيف كرده هست. صد البته براي مدير ارشدي كه قريب چهار دهه در سنگرهاي متفاوت كشور كار كرده است از دست دادن اين موقعيت مطلوب تاريخي پر هزينه خواهد بود.

او نيز نيك مي داند خالي كردن اين سنگر مخالفان فضا ساز يا پرونده ساز خود را تاييد كرده هست. جامعه مدني كشور چه آناني كه طرفدار نجفي هستند و به او راي مي دهند و چه آناني كه به او راي نمي دهند، همه در يك قول اتفاق نظر دارند: «نجفي مديري پرتلاش، اخلاق مدار و پاكدست است.» بنابراين هر دو جناح و حتي صورت هاي منصف جريان اصولگرايي بر سلامت سياسي و اداري پيشين ايشان شكي ندارند. لذا مورد نیاز است كه اين سنگر را تا پايان دوره حفظ كنند و به تاختن هاي مخالفان در نهادهاي متفاوت ميدان ندهند.

حتما آقاي شهردار با توجه به پيغام‌هايي كه با واسطه يا بي‌واسطه دريافت كرده بود، مديريت اين سنگر را خطير مي‌دانست و با علم به اين اهميت و حساسيت پذيرفت كه مشمول

اما به يك نكته هم بايد توجه كرد. نبايد فراموش كرد كه مديريت پايتخت در دو دهه اخير جايگاه ويژه اي پيدا كرده است و مي تواند ارزيابي روشن تري از نحوه اداره شهر و كشور به مردم عرضه كند. اگر انتخابات شوراها را اثرپذير از انتخابات رياست جمهوري بدانيم، وظيفه رييس جمهور منتخب مردم است كه در شرايط حساس فعلي شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را ياري كند. اين انتظار به طور منطقي بعد از حضور شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در جلسات هيات دولت تقويت شده است است و نيز مي دانيم هر بخشي از مديريت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران موقعيت سياسي اجتماعي و اقتصادي خود را خواهد داشت و براي دولت فعلي كه مي خواهد نتيجه انتخابات مجلس ٩٨ نيز به گونه اي باشد كه با دولت بتواند همكاري كند، بايد با پشتيباني و حمايت مادي و معنوي از شهرداري تهران، جامعه راي دهنده به جريان اصلاحات را اميدوار نگه دارد.

واژه های کلیدی: ایران | سياسي | شهردار | پرونده | شهرداري | انتخابات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | انتخابات مجلس | انتخابات شوراها

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs